Texter framslamrade av Trygve Söderling


FYRA INLÄGG OM GAZA OCH ISRAEL, november 2012 – januari 2013:Publicerad som "Impuls" i Hufvudstads-bladet 25.11.2012

(1) Pelare av eld

(publicerad under rubriken "Skrämmande primitivt")


Nu när Israels förebyggande hämndattack på Gaza förhoppningsvis är avslutad och minst 158 palestinier blivit avrättade från skyn – en tredjedel militanta, resten civila – kan man fästa uppmärksamhet vid den obetydliga, men på ett symboliskt plan viktiga namnfrågan. ”Operation Molnpelare” hette kampanjen på hebreiska och åtminstone jag har tyvärr inte sett någon religiöst sinnad ta avstånd från den här i mitt tycke osmakliga hänvisningen till Andra Moseboken, kapitel 13 och 14, där ”Herren” sägs visa de utvandrande israeliterna vägen ut från Egypten, om dagen klädd i en ”molnpelare”, om natten i en ”eldpelare”.


”With God On Our Side” sjöng Bob Dylan, ironiskt. Att engagera Gamla Testamentets gud eller någon annan magisk totempåle i en dödlig militär aktion verkar inte bara ojuste; det känns skrämmande primitivt.

Idag är det antagligen Netanyahu själv man ska föreställa sig insvept i de pelare av eld och rök man sett på bilder från Gaza och Israel. Disproportionen mellan Hamas ”blinda” raketer och Israels målsökande, högteknologiska, får mig att tänka på 1800-talets koloniala krig: pilbågar och spjut mot maskingevär och kanoner. Nu vill jag ingalunda se ombytta roller, så att ”pilregnet” från Gaza byts ut mot dagens stridsplan och drönare med förmåga att ”eliminera” ledande israeliska officerer precis när det passar Hamas. Men onekligen är det trist att se Israel så villigt inta sin roll som Goliat i episk kamp mot David.

För Israel handlar det sedan 64 år om kolonial utopi, etnisk rensning, ständig expansion; för palestinierna i de ockuperade territorierna om att försöka överleva en flyktingstatus i eget land. Till exempel för de 1,7 miljonerna interner i utomhusfängelset Gaza, som – liksom Västbankens 2,6 miljoner – är ghetto, bantustan, koloni och de facto delstat i Israel, fast utan rösträtt i det kommande valet (tajmningen krig-före-val var identisk för fyra år sen, när operation ”Gjutet Bly” krävde 1400 Gaza-bors liv).

Jag är medveten om att Israels officiella engelska namn på Operation Molnpelare var ”Pillar of Defense” – kanske för att inte oroa bibelkunniga kristna? Anfall är bästa försvaret, men också moln och dimridåer kan fungera; det hebreiska originalnamnet är avsett för hemmabruk och kanske ska bibelfantasin om ”Molnpelaren” också associera till önsketänkandets lystna fortsättning, där Jahve låter Israels barn torrskodda passera genom ”Sävhavet” medan ”fienden” helt behändigt får drunkna. ”Inte en enda kom undan […] israeliterna såg dem ligga döda på stranden.” (2 Mos.14).

22.11.2012
Trygve Söderling
Denna och de följande texterna publicerade i Slammer-
arkivet 2012–2013

Publicerad som "Debatt" i Hufvudstads-bladet 12.12.2012 

(2) Missiler över Helsingfors

(publicerad under rubriken
"Hur många missiler skulle vara acceptabelt?")

”Hur många missiler skulle Söderling acceptera över Helsingfors innan han skulle tappa humöret?” undrar Tomas Sandell (Hbl 29.11), medan Semy Kahan frågar vad jag skulle säga ”om hälften av Finlands befolkning skulle vara utsatt för fortgående raketangrepp från ett grannland” (Hbl, 1.12).

Frågan låter konkret och lättbegriplig. Den är säkert värd att ställa, men om tankeexperimentet ska ha någon mening för Palestina-konflikten måste vi samtidigt tänka oss att Finland sedan drygt sextio år är militärt ockuperat av en inflyttad folkgrupp, som anser sig ha historisk och gudomlig rätt till landet (samerna?). Låt oss kalla dem Nybyggarna.

Största delen av den ursprungliga befolkningen (kalla dem ”Finländarna”) har tvingats fly, ungefär hälften lever nu utomlands, mindre än hälften i de ockuperade zonerna Esbo och Sibbo-Borgå. Landgränserna, kusten och luftrummet ovanför Esbo kontrolleras och blockeras av Nybyggarna, med resultatet att levnadsförhållandena för områdets 1,7 miljoner finländare av FN betecknas som en ”allvarlig humanitär kris”. Raketangreppen kommer huvudsakligen härifrån (inte från något ”grannland”) och t.ex. under året 2012 hade de, före den senaste straffoperationen i november, dödat en Nybyggare. Att Nybyggarnas armé under samma relativt lugna period (1.1–13.11) rutinmässigt dödade 78 esbobor brukar inte nämnas i diskussionen. Räknat från 2007 till juni i år (inklusive Smält Bly-kriget 2008-09) var motsvarande siffror 37 och 2.300.

Enligt internationell folkrätt har ockupationsmakten alltid hela ansvaret för den ockuperade befolkningens levnadsförhållanden. Semy Kahan talar med all rätt om de ”posttraumatiska symptom” m.m. som raketangreppen från Gaza (Esbo) medför för israelerna (Nybyggarna) och anklagar mig för enögdhet. Egendomligt nog nämner han inte säkerhetssituationen i Gaza. Kanske problemen med barnens nattsömn trots allt är av en annan storleksordning där?

Om Nybyggarna skulle vilja göra något åt raketerna från Esbo, och över huvud taget sitt självförvållade ”finländarproblem”, kunde de statuera exempel och belöna de 2,6 miljonerna finländare i den andra ockuperade storkommunen Sibbo-Borgå för att ledningen där hållit en försonligare linje. Man kunde göra upp en plan för finländsk återflyttning och ekonomiskt kompensera dem för fädernas missgärningar. Istället straffar Nybyggarna också Sibbo-Borgå genom att systematiskt annektera och skära sönder enklaven med illegala kolonier. Här lever f.n. 550.000 Nybyggare under massiv och dyrbar militär bevakning. Som straff för sitt nederlag i FN har Netanyahu meddelat att Västbanken nu ska skäras av på mitten genom ytterligare 3.000 illegala  bostäder i området öster om Jerusalem, en plan som t.o.m. USA officiellt motsätter sig. I stället för en tvåstatslösning får vi en israelisk stat (f.n. 78% av området), tre eller ännu flera krympande palestinska reservat, fortsatt ockupation och desperation.

Det här är knappast det svar som Sandell och Kahan vill ha på sin hypotetiska fråga om raketangrepp på Helsingfors. Men det är bakgrunden till den kolumn de kommenterar, och som vad ståndpunkterna beträffar är fullständigt mainstream. Jag tänker då på den senaste FN-omröstningen om uppgradering av palestiniernas observatörsstatus, där medlemsländerna, inklusive en stor del av världens demokratier, tog ställning mot USA/Israels linje (9 röster) och för palestinierna (138 röster).

Trygve Söderling
Publicerad som "Debatt" i Hufvudstads-bladet 22.12.2012
(3) Konsumenterna kan bojkotta bosättningarna

Henrik Nymalm följer i sitt debattinlägg (Hbl 19.12) den officiella israeliska historieskrivningen om fredlig judisk invandring i Palestina som möts av arabisk aggression. De vettlösa palestinierna har enligt den här ideologin sig själva att skylla för sitt elände. Jag antar att detsamma gäller för t.ex. afrikaner och indianer, som väl enligt samma modell borde be om ursäkt för grymheterna de utsattes för när europeer koloniserade Afrika och Amerika.

Palestinska men i växande grad också israeliska historiker har i synnerhet sedan 1980-talet klarlagt detaljerna i den israeliska arméns systematiska fördrivning 1948 av omkring 750.000 palestinier. Att detta brott – ”al-Nakba”, katastrofen – länge tystades ner i väst ger Nymalms rubrik ”Hur ofta glömmer inte omvärlden historien?” en märklig, ironisk betydelse.

Palestina före Israel var, skriver Nymalm, ”bebott av både judar och araber”. Det kan vara skäl att precisera: 5,8% av den brukade jorden var 1947 i judiska händer. Judarnas andel av befolkningen hade genom invandringen nyss stigit till 33%. 1922 var andelen 11%, femtio år tidigare 4%.

Majoritetsbefolkningen gick inte att bli av med på laglig väg, så en detaljerad plan för etnisk rensning antogs 10 mars 1948 av den judiska militärledningen. Två månader och fem dagar senare, när staten Israel utropades, hade redan 250.000 palestinier drivits på flykt, konstaterar Ilan Pappé i sin uppmärksammade The Ethnic Cleansing of Palestine (2006). Boken kan rekommenderas som yrkeshistorisk studie, baserad på israeliska arkiv.


För att gå till dagens läge och Israels aggressiva expansion på Västbanken, är det intressant att Jyri Virmalainen nämner en ”Ahtisaari-princip” för fredliga förhandlingar i sin kommentar (Hbl 16.12) till mitt debattinlägg 12.12. Just president Ahtisaari kritiserade ju nyligen, tillsammans med sin irländska kollega Mary Robinson, EU-länderna för att bedriva handel med de illegala israeliska bosättningarna på Västbanken, samtidigt som EU officiellt fördömer dessa bosättningar.

Enligt de två expresidenternas artikel i The Guardian (3.12) och Helsingin Sanomat (7.12) är denna handel idag 15 gånger större än importen från Palestina. Intet ont anande konsumenter underminerar därmed på ett oroande sätt tvåstatsplanen i våra snabbköp.

Jyri Virmalainen efterlyser en ”praktisk” inställning till konflikten. Här sitter Ahtisaaris och Robinsons förslag till EU-länderna väl: produkter från de illegala bosättningarna måste förses med tydlig märkning. Denna tillämpning av gällande konsumentskyddslagar har enligt Robinson och Ahtisaari redan genomförts i Storbritannien och Danmark, med resultatet att de större butikskedjorna där har slutat med denna klart oetiska handel.

”Det går att underhandla med en demokratisk stat”, hävdar Jyri Virmalainen vidare. Just de olagliga, statsstödda israeliska bosättningarna (som tillsammans med militärbaserna redan utgör 40% av Västbanken) tyder på motsatsen. En militär stormakt behöver inte förhandla, den verkställer. Givetvis har Israel sina ”internt” demokratiska drag – ett positivt exempel är att den extremt hökaktiga utrikesministern Avigdor Lieberman nu satts på hyllan för korruption. Ändå: att bygga en stat på områden där ursprungsbefolkningen först drivits bort, är det inte snarare ”etnokrati” än demokrati? Och vad ska vi kalla att miljoner människor förvarats i av Israel ockuperade territorier i snart fem decennier utan rösträtt? Etniskt rensad demokrati?

Lösryckta exempel på Hamas och olika arabledares Israel-fientliga retorik åberopas ofta av israelvänner i avskräckande syfte. Därför kan det vara skäl att lika lösryckt påminna om Gilad Sharons debattinlägg i Jerusalem Post 18.11 under den senaste militära offensiven (”A decisive conclusion is necessary”; kan läsas på nätet). Ariel Sharons son krävde här att Israel jämnar hela Gaza med marken (”Flatten all of Gaza”) och påminde om att amerikanerna inte nöjde sig med Hiroshima, ”de bombade Nagasaki också”.

Trygve Söderling
Publicerad som "Debatt" i Hufvudstads-bladet 10.1.2013
(4) Israel och internationell rätt

(publicerad under rubriken "Inte kristet att slå den redan slagna")

Att som Ulf Emeleus (Hbl 6.1.) åberopa ”internationell lag” som stöd för den israeliska expansionen på Västbanken fungerar inte riktigt som han tänkt sig. Det är just internationell lag som bosättningarna bryter mot – ett faktum som inget annat land förnekar, inte ens USA.

Ett brott mot folkrätten var för övrigt redan FN:s delningsplan 1947, som i radikaliserad form och med militärt våld genomfördes av det som blev den israeliska staten. Att ett folk, som Arthur Koestler formulerade det, ”gav ett annat folk ett tredje folks land” (britterna gav judarna Palestina) skulle inte ha hållit för prövning i internationell domstol, inte då och inte heller idag.

Att ett stort antal judar efter 1948  har flyttat eller flytt till Israel från arabstater, vilket Ralf Thilén påpekar (Hbl 31.12), är en nyttig påminnelse om att dessa judar alltså fanns och sedan mycket länge hade levt relativt väl integrerade i sina icke-europeiska hemländer. 1948 ändrade också på detta. Migrationen var dels önskad och propagerad av Israel, dels en förutsebar reaktion på den ”nakba” som drabbat palestinierna. Arabisk populism, visst, men samtidigt ännu ett argument för att den militanta sionismen inte var och inte är någon bra idé. Liksom de kristna korstågen på sin tid skapar den helt onödiga krig.

På tal om kristna är det kanske berömvärt att Ulf Emeleus och Torsten Sandell i denna Hbl-debatt helt har bortsett från de religiösa aspekterna. Ändå kunde man kanske ha hoppats att de skulle ha solidariserat sig en smula med sina cirka 330.000 kristna trosfränder (”nasrani” eller ”masihi”) bland palestinierna inom det nuvarande Stor-Israel; ungefär hälften av dem lever på Västbanken. Bland kända kristna palestinier kan man nämna t.ex. feministen Raymonda Tawil, Yassir Arafats svärmor.

Som Ulf Särs skrev i sitt viktiga inlägg ”Palestinsk syn på historien” (Hbl 27.12) har västerländska kristna ”ett speciellt ansvar” och borde inte ensidigt köpa den segrande israeliska statens version. Om jag har förstått saken rätt (men det har jag kanske inte) är en policy att slå den redan slagna inte speciellt kristen.

Slutligen: förhoppningen som många fört fram om Martti Ahtisaari som en lösning på Palestina-konflikten strandar tyvärr på att Israel av i dag inte skulle acceptera en medlare som stöder sig på internationell rätt.

Trygve SöderlingSLAMMERARKIVET– hemsida