i>
Texter framslamrade av Trygve SöderlingPublicerad som "Kommentar" i Nya Argus 11-12 / 2015

Nya Argus 11-12 / 2015


Kommentarer: TRYGVE SÖDERLING

Korta formulärFrån finansministeriet meddelas att SSS-regeringens förvaltarregisterplan understöds av 90% av Finlands skatteflyktingar. 10% anser dock att registret skulle vara alltför transparent.

¶  ¶  ¶


Varje gång SSS lägger fram ett nytt förslag frågar oppositionen upprört varför ingen konsekvensbedömning har gjorts som skulle visa hur orättvist detta slår mot barnfamiljer, fattiga, pensionärer, kvinnor, finlandssvenskar…

Tyvärr kan sanningen vara att regeringen har gjort en konsekvensbedömning och därför föreslår det den föreslår.


¶  ¶  ¶


Den nyliberala visionen om total privatisering av Statsjärnvägarna rullar obönhörligt vidare, från hållplats till (indragen) hållplats. Om vi hinner nå det målet innan rälsen rivs upp och alla tåg ersätts av bussar, kommer en viss aktör att ha en uppenbar konkurrensfördel. De ryska statsjärnvägarna RZD:s rullande material har (till skillnad från de flesta andra järnvägsbolag i världen) den rätta spårvidden.

Den finländska tågtrafikens framtid kan därmed komma att påminna om läget på energimarknaden i Storbritannien, där den thatcheristiska privatiseringspolitiken lett till att en femtedel av den brittiska elförsörjningen – inklusive kärnkraftverken och till exempel Londons elnät – ägs och drivs av den statliga franska eljätten EDF (Électricité de France). Av de övriga fem helt dominerande energi-aktörerna i Storbritannien är två bolag tyska och ett spanskt.


¶  ¶  ¶


Arbetsgruppen ”Suomen brändi” tillsattes 2008, avgav två år senare sin rapport (”briljant” enligt uppdragsgivaren, dåvarande utrikesminister Stubb) och släckte 2014 ner sina nätsidor. I dagens läge kunde gruppen återförenas och ges en ny uppgift. Modellen skulle denna gång tas från Sverigedemokraternas miljonsatsning i utländska media för att avskräcka potentiella asylsökande flyktingar – ”Ingen ska ens tänka tanken att komma hit” (Paula Bieler, SD:s integrationspolitiska talesperson, oktober 2015).

”Finlands varumärkesdelegation 2.0” skulle på motsvarande sätt svartmåla vårt land som en ohyggligt kall och xenofobisk håla där man tiger på ett och ett halvt språk och där det populäraste tv-programmet är presidentens mottagning. De fyra huvudpunkterna i arbetsgruppens slutrapport från 2010 kunde återanvändas oförändrade, särskilt den om vår finländska vesiosaaminen (vattenkunskap).

9.12.2015Publicerad i Slammerarkivet 7.1.2016


SLAMMERARKIVET– hemsida