<
Texter framslamrade av Trygve Söderling
Insändare i Hufvudstads-bladet 11.2.
2016
under rubriken "Nära total dumdristighet"

Apropå halmgummor:
svar till Paul Lillrank


Paul Lillranks ovanligt förvirrade angrepp på ”feminister” i en kolumn i Hbl ["Rasism är ett brännmärke", 5.2.2016] kritiserades med all rätt av flera intervjuade 6.2 som ett halmgubbe-, eller snarare halmgumme-argument. I en intetsägande kommentar 10.2 försöker Lillrank glida ifrån sitt påstående att ”feminister” försvarar våldtäktsmän för att inte stämplas som rasister. Den tanken är självklart en insinuant fantasi, som hör hemma i desinformationsmedia som MV-lehti, Hommaforum, Rajat kiinni osv. I Lillrank har Svenskfinland senast nu fått sin egen Jussi Halla-Aho.

Men Lillrank hann i den korta kolumnen avslöja sig som ovederhäftig också på andra punkter. Han skrev: ”Glåpord och invektiv, typ borgarlakej, kapitalistmarionett och fascisthora ersätter argument. Läs marxistiska teoretiker, typ Lukács och Althusser, så får ni se.” – Tydligen räknar Lillrank med att Hbl:s läsare per definition hatar marxister till den grad att vi aldrig läst en sida av dem. Men är det inte ett riskabelt antagande? Den som studerar politisk teori, historia eller litteratur stöter ofta på Lukács och Althussers texter. Berömda, ibland snåriga, men var är ”invektiven”? Också här ser jag Lillrank paradera halmgubbar med en slarvighet som närmar sig total dumdristighet.

Det egendomligaste är kanske att Lillrank låter publicera en kolumn som han i sin egenskap av professor vid Aalto-universitetet vore förpliktad att underkänna ifall någon av hans studenter hade lämnat in den som skrivprov på grundnivå. Att acceptera en ”häftig” argumentation som inte stöder sig på några verkliga källor vore att sälja ut grundprinciperna för akademiskt arbete. Med andra ord, inte bara ohederlig debatt utan dessutom ett tjänstefel.

Trygve Söderling


Relaterat:

Gunnar Högnäs: "Korståg med invektiv mot invektiv", HBL 11.2.2016

Christer K. Lindholm: "Lillrank lever inte som han lär", HBL 11.2.2016

Mikael Böök: "Brännmärkt av Lillrank", HBL 11.2.2016

Fredrik Sonck: "ABC för professor Lillrank", HBL 14.2.2016

Karmela Liebkind: "Kombinationen rasism och främlingsfientlighet ofta farligare än ren rasism", HBL 16.2.2016


Trygve Söderling: "Migration: Paul Lillranks tre misstag", HBL 18.7.2017
Publicerad i Slammerarkivet 17.1.2020


SLAMMERARKIVET– hemsida