Texter framslamrade av Trygve SöderlingPublicerad som "Kommentar" i Nya Argus
  2–3 / 2018Nya Argus 1 / 2018

Kommentarer: TRYGVE SÖDERLING

Kriminella jurister


Alla är överens om att smugglare som gör big business på människor i nöd ska fördömas. Men de har kolleger närmare oss, som också tjänar på utsatta migranter trots de sällan bär vapen eller tar fysiska risker i skrangliga båtar. En STT-notis berättade 23.3. i år om en VD för två advokatbyråer som dömts för att under 2013–16 ha debiterat staten på över 12 000 € för skötsel av sju asylärenden, utan att i verkligheten ha gett klienterna någon rättshjälp.

Av notisen framgår inte nuläget för dessa sju asylsökande som på det här sättet lämnats i sticket. Man kan bara hoppas att det inte gått för dem som för den irakiska polisen Ali, som efter negativt asylbeslut i Finland återvände till Bagdad och i december blev ihjälskjuten där. Att vi råkar känna till fallet Ali verkar för övrigt bero enbart på att hans dotter Noor finns kvar i Finland, i väntan på sitt eget asylbesked.

Fallet med den försnillande advokatbyrå-VD:n är dessutom inte unikt. I fjol (29.7.) hade Helsingin Sanomat ett större undersökande reportage om jurister som lyfter arvoden men inte hjälper sina asylsökande klienter. HS hade hittat ett tjugotal sådana fall – från Olli Talsi som krävt ett arvode på 500 € per person av en irakisk familj på fem personer, trots att det är förbjudet, till Valdemar Eldberg som under två års tid inte hade träffat sin afghanska klient en enda gång, kom berusad till rättssalen, uppträdde ”aggressivt” och mellan verserna avlägsnade sig för att spy.

De juridiska byråerna Kaspian Law, Asyl Law och Novolex hade enligt HS debiterat staten på sexsiffriga belopp under ett år Alla tre avlönar rättegångsbiträden som har fått varningar från Advokatförbundet på grund av ”problem med hjälp till asylsökande”. Och Hufvudstadbladet rapporterade 8.4. att antalet inlämnade klagomål på rättegångsbiträden skjutit i höjden, 41 fall under 2017, mot 10 föregående år.

Flyktingvågen under de senaste åren tog många finländska instanser på säng, men det är ingen ursäkt för att låta rättsstaten förfalla. Justitieministeriet säger sig nu ha en utredning på gång. Frågan är allvarlig eftersom de uppdagade fallen smakar illa dold administrativ rasism: finländare har fått sko sig på de asylsökandes utsatthet och bristande kunskap om hur vårt rättssystem (inte?) fungerar.

Många av migranterna litar med goda skäl inte på myndigheterna i sina hemländer. De borde kunna göra det i det på ytan relativt okorrumperade Finland. Framför allt får de inte lämnas utan skydd mot vår regerings allt tuffare avvisningskvoter.

9.4. 2018Publicerad i Slammerarkivet 27.4.2018


SLAMMERARKIVET– hemsida