Texter framslamrade av Trygve Söderling
Insändare, publicerad under rubriken ”Är det tillåtet att drömma om chefredaktören?” i Hufvudstads-bladet 22.11.2020

Insändare: HBL-chefredaktören borde vara en respekterad publicist


Nu när Hufvudstadsbladet söker ny chefredaktör hoppas jag att tidningsledningen tar mod till sig och slår in på en ny linje. Självklart kräver jobbet också administrativt handlag, men i spetsen för ett seriöst medium vill vi se en framstående publicist som redan åtnjuter respekt bland läsare och kolleger. Symbolvärdet av ett sådant val ska inte underskattas.

Två namn faller mig genast in: Jeanette Björkqvist och Minna Knus-Galán. Bägge är ovanligt välmeriterade undersökande journalister på var sitt område. Björkqvist är känd för reportage om bl.a. invandrarpolitik och människohandel, Knus-Galán för avslöjanden av internationell penningtvätt (bl.a. Panama-läckan) men också av Postis misslyckade investerings- och personalpolitik (tv-programmet MOT, november i fjol).

Både för symbolvärdet och för kemin på arbetsplatsen har det stor betydelse att ledaren för ett medium har en auktoritet som kommer av att själv ha gjort banbrytande publicistik. Kanske ser HBL mina förslag som omöjliga, av skäl som inte kan redas ut. Men det är väl tillåtet att drömma?

Trygve Söderling


Ett försök att något höja ribban och påverka Konstsamfundets HBL-chefred-val. Jag hade inte kontaktat de två journalister jag nämner i texten.

I sitt svar samma dag instämde Anna Hellerstedt, VD för KSF Media, i att ”rekryteringen och valet av en ny chefredaktör till HBL är en mycket viktig profilfråga” och meddelade att rekryteringsprocessen kommer att vara både ”öppen” och ”riktad”.


Kommentar 2022: Valet föll på Erja Yläjärvi, som före det (2018–21) var chefredaktör för kvällstidningem Iltalehti.
Publicerad i Slammerarkivet 20.1.2020

Uppdaterad 10.10.2022


SLAMMERARKIVET– hemsida