Texter framslamrade av Trygve Söderling
Publicerad i Hufvudstads-bladet 26.3 2024

Insändare: Gamla testamentet uppmanar till folkmord


Björn Vikström (HBL 23.3) har rätt i att Israel nu genomför en brutal kollektiv bestraffning av alla palestinier i Gaza. Som svar på Hamas terrorattack har tio- och tjugofalt fler civila dödats på andra sidan om gränsen. Legitimt försvar får urskulda naken hämnd.

Däremot stämmer inte Vikströms uppfattning att denna massaker skulle strida mot Bibelns budskap. Tvärtom uppmanar Gamla testamentets gud gång på gång hebréerna att utplåna alla hettiter, amoreer, kananeer, filisteer med flera grannfolk. Ofta utan annan orsak än att de dyrkar andra gudar och för att Jahve sägs ha ”gett” deras land åt sitt eget folk. Här framstår GT, eller judarnas Torah, som en manual för det folkmord som nu pågår.

I ett uppmärksammat tal i oktober anspelade Benjamin Netanyahu på bland annat Första Samuelsboken (15:3) där Jahve säger åt israeliterna: ”Dra nu ut och krossa amalekiterna och vig dem åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingen utan döda alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor.”

Motsvarande uppmaningar återkommer gång på gång i till exempel fjärde och femte Moseboken (kap. 21, 31, 33 resp. 2, 3, 7, 20). Av någon orsak är dessa delar av Bibeln inte särskilt välkända bland kristna.

En diametral motsats till GT:s blodtörst är givetvis kristendomens, det vill säga Nya testamentets kärleks- och försoningsbudskap. Men i Netanyahus land är Jesus ingen profet.

Trygve Söderling, Helsingfors


Kommentar: I sin ovannämnda insändare ”Problematiskt försvara attacker med hänvisning till Bibeln” skrev den f.d. biskopen Björn Vikström bland annat:
Om man väljer att tolka skeendet i ljuset av Bibeln bör man observera att det ingenstans i dess texter förekommer ett okritiskt och kategoriskt stöd för hur det israelitiska folkets ledare agerar. Tvärtom är profeterna (i Guds namn) ställvis ytterst fräna i sin kritik i situationer då de som har makten bara ser till sina egna fördelar, och blundar för rättvisa och barmhärtighet. Guds trohet består, men stödet är villkorat till den grad att profeterna hotar med att Gud ska ta landet ifrån dem, om det inte sker en total omorientering.
Också sådana beskrivningar av villkorade ”kontrakt” mellan hebréerna och deras gud förekommer i GT, men att se dem som typiska är enligt mig en skönmålning av de många oprovocerade folkmord som GT:s författare på många andra ställen beskriver som påbjudna och uppmuntrade av deras ”gud”. — De flesta av dessa massakrer är förstås fantasier som fabulerats fram för att skapa ett stort förflutet åt skriftens målgrupp, men eftersom de har använts och fortfarande används som ett slags fakta och föredöme både av israeliska politiker och högerkristna fundamentalister i fr.a. USA, finns det skäl att återkomma till texterna i denna en gång i tiden mycket spridda skrift.
I en insändare i Hbl 28.3. förknippar Karmela Liebkind mig med kristen antisemitism, dock utan att kommentera substansen i min text. / TS

Relaterat:
▶︎▶︎ ”Har ni låtit alla kvinnorna leva!” Utdrag ur en manual för folkmord. Ett påfallande drag i de militära specialoperationer som skildras i Gamla testamentet är deras karaktär av oprovocerade anfallskrig. ”Jag skall sända eld mot Gazas mur, den skall härja dess borgar” (Am 1:7). Kommentar till ett urval bibelcitat. (Nya Argus 10–12/2023)
Publicerad i Slammerarkivet 29.3.2024


SLAMMERARKIVET– hemsida