Texter framslamrade av Trygve SöderlingSatirisk kommentar till  fusioneringen av de finlandssvenska förlagen Schildts och Söderströms, som tillkännagavs 3.10.2011

8.10.2011  •  HufvudstadsbladetPRESSMEDDELANDE


För att trygga mångfalden, rationalisera utgivningen och tysta kritiken har vi som bestämmer beslutat sammanslå de finlandssvenska författarna.

Synergieffekterna av denna streamlining blir betydande då en mängd små, olönsamma enheter nu uppgår i en stor dito.

Beslutet träder i kraft omedelbart, meddelas de berörda om två månader och får om två år fällande dom av Konkurrensverket.

  

Från och med nu utger den finlandssvenska super-Författaren årligen tre produkter: en diktsamling, en roman och en kokbok.

Diktsamlingen Ensam är stark! utforskar med språklig pregnans, liksom, existentiella grejer. Detta enligt recensenten i den sammanslagna Tidningen, som råkar ha samma ägare som Förlaget.

Romanen Fusionera med mej! beskriver romantiska förmiddagar i shoppingtempel på ett rappt och medryckande sätt utan att gå in på samhällsfrågor. ”Mekaniskt dravel” påstår det otillförlitliga AlternativBladet, som utkommer utan vårt stöd och enbart på nätet.

Begreppet autofiktion får en ny dimension då alla produkter, även kokboken Matmonopol, skrivs av en anonym redaktör och granskas av ett digitalt rätstvaningsprogam.

  

Den viktiga biten, den finlandssvenska Författarens persona (= mediarepresentation) utses årligen på Bokmässan i form av en tidigarelagd Luciaomröstning.

I Tidningen intervjuas den sammanslagna Författaren över tre uppslag. Intervjun skulle egentligen ha ingått i Livsstilsmagasinet Konsumtion, som lagts ner på grund av olönsamhet.

5.10.2011

Trygve Söderling

Publicerad i Hufvudstadsbladet 8.10.2011

Publ. i Slammer-arkivet 2012Se också längre artikel "Förlagsmonopol
(Nya Argus nr 10 / 2011)

SLAMMERARKIVET – hemsidan