SLAMMERARKIVETTexter framslamrade av Trygve Söderling
Insändare i Hufvudstads-bladet 20.10.2021

Om HBL:s andel i ministermordet 1922

Hade HBL en roll i mordet på inrikesminister Heikki Ritavuori 1922? frågar Pär Stenbäck i sin anmälan (18.10) av Lasse Lehtinens nya bok Murhattu ministeri. Enligt Risto Nikus tidigare bok om mordet (Ministeri Ritavuoren murha, 2014) hade HBL inte bara svartmålat Ritavuori på ledarplats, utan dessutom farit fram med direkta osanningar. Dels återgav man – i likhet med Uusi Suomi och andra tidningar ute på högerkanten – ett lögnaktigt rykte att Ritavuori skulle ha uppmanat kommunisterna att bryta mot hans eget förbud mot kommunistiska massmöten. Dels skrev HBL att Ritavuori ”låtit anhålla från Karelen återvändande finländska frivilliga” (7 februari 1922, s.3), vilket rubricerades som ”Åter en typisk åtgärd av Inrikesministern”. I verkligheten avväpnades visserligen ”aktivisterna”/”stamkrigarna”, men de anhölls inte.

Under rättegången mot ministermördaren, Ernst Tandefelt, gick kärandesidan noggrant igenom dessa falsifikat. Högläsning ur bland annat HBL förekom. Och eftersom Tandefelt själv uppgav att han hade sin information i stort sett enbart ur HBL, kan man säga att tidningen på sitt sätt kom att bidra till mordet. Inte bara genom att i största allmänhet driva en kampanj mot Ritavuori, utan också genom att publicera fake news, fabricerad information. Tidningens dåvarande chefredaktör Arthur R. Frenckell kan i princip ses som medskyldig till mordet på Ritavuori.

En annan sak är sen att mordet uppenbarligen i första hand planerades av aktivistledaren Oskar Jansson och f.d. skyddskårsledaren Paul von Gerich. De skaffade fram både vapen, pengar, en mördare och en medhjälpare: aktivisten och ingenjören Selim Colliander fick i uppdrag att peka ut mordoffret åt Tandefelt. När Tandefelt efter dådet till sin förvåning inte hyllades som en folkhjälte, i stil med de tidigare finlandssvenska terroristerna Eugen Schauman och Lennart Hohenthal, bröt han ihop och angav 1927 sina uppdragsgivare.

Trots Tandefelts mycket detaljerade bekännelser ställdes ingen av hans sammansvurna inför rätta. Liksom under Lapporörelsens skjutsningar av och mord på politiska fiender några år senare gynnade det rådande politiska högerklimatet inte lag och rätt.

Trygve Söderling


Relaterat:

▶︎ Terrorns dialektik: om att genom terror motverka sina syften. Exemplen Breivik, Tandefelt, Rote Armee Fraktion, Brigate Rosso. (Kolumn, Ny Tid 19.8.2011)

Wikipedia-artiklar om Heikki Ritavuori och Ernst Tandefelt (på finska, mycket grundligare än motsvarande svenska)
Publicerad i Slammerarkivet 22.10.2021


SLAMMERARKIVET– hemsida