Texter framslamrade av Trygve SöderlingPublicerad i Nya Argus 3–4 / 2021
Nya Argus 3–4 / 2021

KOMMENTARER: TRYGVE SÖDERLING

Eftertankar till en riksrätt


En historisk majoritet på 57 mot 43 räckte som känt inte till för att fälla ex-presidenten i riksrätt i USA. Några spekulationer:


1. Var det övertygelse eller fruktan som höll de flesta republikanska ledamöterna kvar i pro-Trump-ledet? Som bland andra USA-forskaren Oscar Winberg har påpekat skulle en sluten omröstning i senaten sannolikt ha gett flera fällande röster. Kanske till och med den majoritet på 2/3 som krävdes? 

2. Ur perspektivet fruktan kan man fråga sig om åtalssidan, genom att visa skrämmande videor av den rasande mobben i Capitolium, kanske snarare fick flera republikaner att så att säga sätta samvetet i karantän. ”Röstar jag mot Trump har jag snart de här vandalerna i mitt eget vardagsrum”.

3. Senatens medlemmar var inte bara potentiella offer för lynchmobben – de flesta av republikanerna var samtidigt medbrottslingar genom åratals stöd för den huvudåtalade, inklusive, in i det sista, myten om valfusk. 

4. Av taktiska skäl betonade åtalet offerrollen och tonade ner medbrottsligheten. Men det är en smula originellt med en process mot en maffiachef där ligamedlemmarna är med i beslutet om hans och deras egen skuld. Borde inte jävsregler gälla här?

5. ”Den som hörde allt detta kunde i sanning fråga sig den obesvarade frågan: tro de på vad de säga? Eller äro de besatta? De voro nog besatta, ty det blir människan då hennes heligaste intressen sättas på spel: de egna.” August Strindberg, Det nya riket, 1882 

3. 3. 2021


Relaterat:

▶︎ Om det hade varit på riktigt? I europeiska länder med flera än två stora partier borde exemplet med Republikanerna och Capitolium den sjätte januari 2021 vara en varning för den ’gamla’ högern, om vad en allians med populisterna kan leda till. — Inklusive "Bön i Capitolium" (”Kommentarer”, Nya Argus, 1–2 2021)

▶︎▶︎ Militärkupp i USA avvärjd med en hårsmån. Trump kunde ha lärt sig något av sextiotalsfilmen Seven days in May: för ett kuppförsök behövs flera fanatiska proffsgeneraler, färre hobbymilitära knäppskallar. (”Impuls”, Hufvudstadsbladet 28.1.2021)

▶︎ Influencerns nya kläder. Är inte ”lögn” ett alltför högtidligt ord när influerare som Trump talar? Avgörande i Kejsarens nya kläder-typen av desinformation är inte vad publiken ser, utan utsagepositionens auktoritet. (”Kommentarer”, Nya Argus 12–13/2020)Publicerad i Slammerarkivet 5.3.2021


SLAMMERARKIVET– hemsida