Texter framslamrade av Trygve SöderlingPublicerad i Nya Argus 3–4 / 2021
Nya Argus 3–4 / 2021

KOMMENTARER: TRYGVE SÖDERLING

Vaccin/frihet


Vaccinationspass – en dödsstöt mot frihet och demokrati? Anita Goldmans utspel är alarmistiskt, men också redigeringen är spektakulär: tre sidor, inklusive ett citat med jättestil på förstasidan av Dagens Nyheters kulturdel 23.2.2021.

När en redaktion lyfter fram ett debattinlägg så här offensivt, signalerar den att den ser detta som om inte sanningen, så åtminstone en viktig synpunkt. Och Goldman sparar inte på krutet:

Genom grava inskränkningar av våra grundläggande rättigheter och genom vaccinationspass, läggs grunden för ett samhälle som delar upp människor i godtagbara och mindre godtagbara. Man påminns om de ökända passen under Sydafrikas apartheidregim.

DN_Del_B_23_februari_2021_s1_webb.jpg

DN-kulturen slog upp Anita Goldmans inlägg över tre sidor.

Förutom Sydafrika, Sverige och Storbritannien nämns i artikeln Israel, där man hunnit långt med både smittspridning, vaccinering och krav på intyg:

Dessa pass utgör inträdesbiljett till  flygresor, kulturevenemang, gym, hotell, simbassänger, gudstjänstlokaler, museum och bibliotek. En del av befolkningen kommer således att portas från ovanstående aktiviteter, samtidigt som Israels hälsoministerium redan dragit upp riktlinjer för yrkeskategorier där anställda föreslås hindras utföra sitt arbete om de inte vaccinerar sig. Det kan komma att gälla lärare, sjukvårdpersonal, poliser och verksamma inom kollektivtrafiken.

I Israel har i synnerhet ultraortodoxa gemenskaper blivit smitthärdar eftersom de motsätter sig vaccinering – ungefär som de laestadianer i Larsmo som nyligen återupplivade mässlingen i Finland. Ändå verkar Goldman anse att de potentiellt smittsamma inte kan hindras från att till exempel jobba i sjukvården. Ett sådant förbud bäddar enligt henne för en nattsvart totalitär utveckling.

Här blir Anita Goldmans slutsatser udda, utan proportion, nästan bisarra. Hårdraget verkar hon se det som en demokratisk rättighet att smitta sina medmänskor med en potentiellt dödlig sjukdom.


Bakom Goldmans tankegång anar man en bristande förståelse för vad en pandemi är – ett annat slag av ”aningslöshet”, som hon visserligen inte är ensam om. Och som kanske, kan man spekulera, hör till orsakerna till Sveriges höga dödstal i covid-19 jämfört med grannländernas?

I grunden handlar det om en maximalistisk, kanske ”nyliberal” tolkning av både frihets- och individbegreppet.

Visst är frihet viktig. Men när ett viruskluster går till attack är vi inte längre enbart individer, tvärtom blir vårt beroende av varandra tydligare än någonsin. Den enskildas frihet borde inte vara en frihet att tanklöst riskera andras frihet. Också hälsan är en viktig form av frihet, medan döden är den ultimata ofriheten. Att dö på grund av andras slarv är den ultimata onödigheten.

En speciell twist får Goldmans tankegång genom hänvisningen till Israel, som i skrivande stund redan vaccinerat hälften av de ”egentliga” medborgarna. Samtidigt bryter man som ockupationsmakt mot sin förpliktelse att, enligt fjärde Genèvekonventionen, ansvara för den palestinska befolkningens hälsa på Västbanken och i Gaza. Hittills har palestinierna där fått bara obetydliga smulor, i stället bedriver Israel vaccindiplomati och skickar ampuller till Tjeckien, Ungern, Honduras och Guatemala.


Det är som en miniatyrmodell av den globala ojämlikhet mellan rika länder och tredje världen som nu visar sig också i kampen mot covid-19. Ändå vet vi att vaccinchauvinismen straffar sig: så länge inte alla är skyddade är ingen helt skyddad. 

”Hälften” vaccinerade i Israel är alltså i verkligheten en fjärdedel. Ska vi som Goldman tala om apartheid så har vi här ett allvarligare exempel än när en möjlig smittspridare förbjuds att besöka ett bibliotek eller en simhall.

Så klart kommer också vaccinpassen att skapa svåra etiska gränsdragningar. Men alternativet, fritt fram för alla, är värre. Vi godtar också utan knot att den som framför en bil måste ha körkort. 

3. 3. 2021


Relaterat:


▶︎ Att backa in i framtiden. Regeringens sits – alla regeringars – är nu att backa in i framtiden: att i varje ögonblick gissa vart smittkurvan är på väg och att, så snabbt som tanke och lag tillåter, svara med rätt rattrörelse. (”Impuls”, Hufvudstadsbladet 12.3.2021)

▶︎ Smittans liberalism. Många reagerar med magkänslan mot direktiv från ”myndigheterna” och en del tycker det är tufft och rebelliskt att utmana det löjligt fogliga kollektivet. Några utvecklar hela sofistikerade försvarstal för en attityd som i grunden är tanklös, men som de bygger ut med halvtänkta tankar om ”individens frihet”. (Kolumn, Ny Tid, januari 2021)

▶︎ Plan C. Om otyglad kapitalism är plan A och någon form av fördelningspolitik plan B, så har stora delar av mänskligheten nu tvingats att anta plan C. (”Kommentarer”, Nya Argus 5–6/2020)

▶︎ Magiskt coronatänkande: två exempel. "Det är möjligt att svenskar skulle klara förbud och hårda restriktioner sämre än andra" trodde en SvD-ledarskribent i april. Fantasier om nationalkaraktärer har m.a.o. återuppstått, liksom fantasin att viruset "vill" något. (”Sista ordet”, kolumn, Ny Tid, maj 2020)Publicerad i Slammerarkivet 5.3.2021


SLAMMERARKIVET– hemsida